Az egyetemisták fele pszichés problémákkal küzd

dec 7 • LifeStyle • Impress Magazin

A magyar felsőoktatási hallgatók valamivel több mint fele küzd enyhe vagy közepesen súlyos lelki problémákkal – derült ki a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület (FETA) kutatásából.

Covid után energiaválság, folyamatosan változó oktatás, vizsgarend és még sorolhatnánk. A hazai egyetemistákat sújtó terhek egyre csak nőnek, a mentális egészségük pedig romokban.

Az egyetemisták pszichés állapotának felmérését az ELTE vezetésével a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Corvinus Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem munkatársai végeztek.

A probléma megoldásért kiállt

A több mint 7 ezer egyetemi hallgató bevonásával készült országos felmérésből kiderült, hogy a hallgatók több mint fele küzd enyhe vagy súlyos pszichés problémával.

A kutatás eredményeit a „Hallgatói lelki egészség – Ki mit tehet érte?” című fórumon mutatták be a MagNet közösségi Házban. Az országos vizsgálattal a kutatók fel szeretnék hívni a döntéshozók figyelmét egy hatékonyabb tanácsadói rendszer kiépítésére – mondta el Perényi Andrea, a FETA elnöke.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi adjunktusa, Karner Orsolya által vezetett kutatás során Magyarország 64 felsőoktatási intézménye közül 47 helyről összesen 7639 érvényesen kitöltött kérdőív érkezett vissza, nagyrészt gazdaságtudományi, bölcsészeti és műszaki képzési területekről. Az összes kitöltő csaknem 70%-a nő volt.

Túlterheltség, szorongás és korai kiégés

A felmérésből kiderült, hogy a kérdőív kitöltésének idején a hallgatók 55,3%-a a járvány okozta megbetegedésen, szorongáson vagy akár a szülőkkel való ismételt, kényszerű összeköltözésen túl is küzdött olyan nehéz élethelyzettel vagy életeseménnyel (például szakítással vagy gyásszal) amely befolyásolta a lelki állapotát.

Csaknem 29 százalékuk érzi úgy, hogy a rendelkezésére álló anyagi források nem biztosítanak stabil körülményeket egyetemi tanulmányaikhoz. A kitöltők 54%-a vállalt munkát tanulmányai mellett és a munkát vállalók 46%-a több mint 21 órát dolgozik hetente, amely a diákokat túlterheltséggel és korai kiégéssel fenyegeti.

Hiányzó vagy rossz megküzdési stratégiák – sokan negatív lelki spirálba kerültek

A kutatás rávilágított arra is, hogy sok diák a hiányzó vagy rossz megküzdési stratégia alkalmazása miatt negatív lelki spirálba került, amely még jobban súlyosbítja a helyzetet.

A karanténnal és más krízishelyzetekkel való megküzdés leggyakoribb módszere a közösségi média fokozott használata mellett az evés volt. Számos esetben nőtt az online játékokra fordított idő és az alkoholfogyasztás, ennél kisebb mértékben, de szintén előfordult a dohányzás mértékének növekedése. Ritkábban ugyan, de megküzdési stratégiák eszközei között megjelent az önsértés, valamint a nyugtatók és kábítószerek használata is.

A negatív impulzusok feldolgozása

A hallgatók 37,5%-a egyáltalán nem végez testmozgást, kicsit több mint 26 százalékuk heti egyszer-háromszor és csak 9,9% heti négyszer vagy többször. A hallgatók rezilienciája, vagyis rugalmas alkalmazkodó képessége nagyrészt közepesen jó.

A negatív impulzusok feldolgozásához elsősorban az anya, a partner és a barátok, valamint az egyetemi közegből az évfolyamtársak és az egyetemi oktatók nyújtottak segítséget. Az egyetemeken működő tanácsadási szolgáltatásokról, így az életvezetési tanácsadásról a kitöltők 61,7%-a, a karrier tanácsadásról 53%-a még csak nem is hallott. Intézményi életvezetési tanácsadást 4,4%-uk, karriertanácsadást 2,1%-uk vett igénybe egyetemi évei során.

Az egyetemek több fronton is segítik a hallgatókat – merj segítséget kérni!

Az ELTE-n jelenleg a PPK Életvezetési Tanácsadóban, az Állam- és Jogtudományi, illetve az Informatikai Karon működik önálló tanácsadói szolgáltatás, a Bölcsészettudományi Karon pedig tanulási tanácsadóhoz fordulhatnak a hallgatók. A PPK Életvezetési Tanácsadóban dolgozó hét pszichológus és egy pszichiáter szakmai szolgáltatásait egyébként bármely kar hallgatója, illetve az egyetem oktatói is ingyenesen vehetik igénybe angol és magyar nyelven – mondta el Karner Orsolya.

A kutatási beszámoló teljes terjedelmében olvasható a FETA holnapján.

Kapcsolódó cikkek

Megjegyzés írás zárolva!

« »