Adatvédelmi Tájékoztató

Az Impress Magazin Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója

1. Személyes Adatok

Az Impress Magazin semmilyen személyes adatot nem gyűjt, és nem használ.

Az EU általános adatvédelmi rendelete szerint (4. cikk: Fogalommeghatározások) személyes adatnak minősülnek az alábbiak:

„A személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.”

teljes nevek vagy felhasználónevek
e-mail-címek
levelezési címek
telefonszámok
pontos helyadatok

2. Cookie-k (Sütik)

Az Európai Uniós törvények értelmében az Impress magazin felhívja Felhasználók figyelmét arra, hogy a www.impressmagazin.hu weboldal cookie-kat (továbbiakbank: sütiket) használ.

A weboldal látogatása során a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére statisztikák készítése céljából.

3. Webanalitikai szolgáltatók

1. Google Analitycs

A Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használjuk. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

2. Facebook

A Facebook szolgáltatását használjuk. A weboldal tartalmát a Felhasználó megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs a Szolgáltatónak ellenőrzése. A cookie által tárolt adatokat a Facebook Inc. Európai Unión belüli magánszervertermében tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött adatokat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az adatokat.

További információ a https://www.facebook.com/business/gdpr weboldalon érhető el.

4. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Megjegyzés írás zárolva!