HIRDETÉS

Adatvédelmi Tájékoztató

Az Impress Magazin Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója

1. Személyes Adatok

Az Impress Magazin (www.impressmagazin.hu) semmilyen személyes adatot nem kezel.

Az EU általános adatvédelmi rendelete szerint (4. cikk: Fogalommeghatározások) személyes adatnak minősülnek az alábbiak:

„A személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.”

teljes nevek vagy felhasználónevek
e-mail-címek
levelezési címek
telefonszámok
pontos helyadatok

2. Cookie-k (Sütik)

Az Európai Uniós törvények értelmében az Impress magazin felhívja Felhasználók figyelmét arra, hogy a www.impressmagazin.hu weboldal cookie-kat (továbbiakbank: sütiket) használ.

A weboldal látogatása során a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére statisztikák készítése céljából.

3. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók

1. Gemius Hungary Kft – forgalom- és közönségmérés

A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html.

2. Google Analitycs

A Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használjuk. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését.

A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

3. Facebook

A Facebook szolgáltatását használjuk. A weboldal tartalmát a Felhasználó megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs a Szolgáltatónak ellenőrzése. A cookie által tárolt adatokat a Facebook Inc. Európai Unión belüli magánszervertermében tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött adatokat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az adatokat.

További információ a https://www.facebook.com/business/gdpr weboldalon érhető el.

4. Adaptive Media

A Szolgáltatás során a hirdetések kiszolgálását az Adaptive Media (Sales Contact Szolgáltató Kft.) biztosítja, amelynek szolgáltatásairól és adatkezeléséről az alábbi oldalon található.

További információ: https://adaptivemedia.hu/adatvedelem-hirdetesek.html

4. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu).

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Budapest, 2019. május 25.

Megjegyzés írás zárolva!