Berne-féle kötődési elmélet

jan 8 • Psziché • Impress Magazin

Eric Berne kötődési elmélete szerint négyféleképpen tudunk érzelmileg kapcsolódni egy másik emberhez.

A négy típus

1. Biztonságosan kötődő

A négy típus közül az első a biztonságosan kötődő, aki képes a meghittség kialakítására, boldog, kielégítő kapcsolatokat tud kialakítani másokkal. Képes érzelmi támaszt kérni és adni.

2. Bizonytalanul kötődő

A második típus a bizonytalanul kötődő, aki sokszor kételkedik önmagában, mások számára kiszámíthatatlanok a reakciói. Néha ugyanis reményvesztett állapotba kerül, amikor megszakítja kapcsolatait, máskor pedig mindent megtesz a kapcsolatért. Egyfajta hullámzás és kiszámíthatatlanság jellemző rá, gyakran szorong.

3. Elkerülő/ elutasító

A harmadik az elkerülő/ elutasító típus, aki nehezen enged közel másokat, nehezen bízik meg bárkiben. Nem esik jól neki a másik túlzott közelsége.

4. Elkerülő/ szorongó

A negyedik típus pedig az elkerülő/szorongó, aki nem képes közeli kapcsolat kialakítására, mert olyan erős szorongást vált ki belőle a közelség. Sokszor szomorú és gyakran érzi magát feleslegesnek.

Viselkedés modellek

Az Egyesült Államokban egy érdekes kísérletet végeztek a kötődési stílusokra vonatkozóan. Nőket szorongás előidézésére alkalmas helyzetbe hozták, majd magukra hagytak. Ekkor egy férfinek be kellett mennie a nőhöz, de úgy, hogy nem tudta, mi történt vele. Azt vizsgálták, hogy a különböző kötődési típusok hogyan viselkednek egy adott helyzetben.

Egy biztosan kötődő nő számára egyértelmű volt, hogy nem kell szégyellnie, takargatnia a félelmét, mert elfogadható, mint ahogy az sem megalázó, ha egy férfi segít neki. A biztosan kötődő nők legnagyobb százalékban segítséget kértek. Mit tettek a biztosan kötődő férfiak? Kompetensnek élték meg magukat, és természetesen segítettek a nőnek. Ez a jó mintázat: a nő segítséget kér, ez számára nehézségek nélkül megtehető, a férfi pedig segítséget ad, amit természetesnek tart.

A bizonytalanul kötődő a bizonytalanul kötődővel már nehezebb eset. A nő néha kér segítséget, néha nem kér, a férfi pedig szintén kiszámíthatatlan: néha ad segítséget, néha nem ad.

Az elkerülően kötődő nők nagy része úgy tett, mintha semmi baja sem volna. A nő tehát nem szólt. Nem kért és nem is kapott segítséget. Az elkerülő férfi viselekdése pedig még különösebb volt. Minél intenzívebben kért a nő segítséget, a férfi annál intenzívebben utasította el. Miért? Mert az elkerülő típus szorong a közelségtől, az intimitástól.

Ez a cikk Pál Ferenc, A függőségtől az intimitásig című könyve alapján készült.

Tihanyi Petra

Kapcsolódó cikkek

Megjegyzés írás zárolva!

« »