5 „női komplexus” a meseterápia szerint – te melyikbe tartozol?

szept 9 • Psziché • Impress Magazin

A Jószívű lány megrekedt a szolgálatban, az Okos lány rivalizál a férfiakkal, a mai kor leggyakoribb jelensége azonban a Napleánya-komplexus.

Dr. Antalfai Márta a Kincskereső meseterápia megalapítója szerint a mesékben föllelhető bölcsességek segítségével választ találhatunk saját életkérdéseinkre, akár párkapcsolati problémáinkra is.

Minden életszakasz egy problémát rejt

Életünk során gyakran kerülünk választási helyzetbe, és minden életszakasznak meg vannak a maga választási feladatai. Az elmélet szerint mind a férfiaknak mind pedig a nőknek végig kell menniük a saját fejlődési útvonalukon, ahhoz, hogy érett, egészséges személyiséggé váljanak, hogy képesek legyenek egy érett párkapcsolat létrehozására.

 1. „Okos-lány komplexus”

A lányok kisiskolás életszakasza (kb. 7-10 éves kor) jelenik meg az Okos lány típusú mesékben, amelyek többnyire olyan szegény lányról szólnak, aki az eszével, leleményes, furfangos gondolkodásával, ügyes beszédével tűnik ki, és érdemli ki a királyfi figyelmét. Ebben az életkorban a lányok fiúsabban viselkednek, mint a fiúk, harciasak, talpraesettek, meg tudják védeni önmagkat. A személyiségfejlődés megrekedése, az „Okos-kány komplexus“ kialakulása abban az esetben következik be, ha a gondolkodó funkció működése uralkodóvá válik, nem kap teret az érzelmi fejlődés, melynek következtében a személyiség egyoldalúvá válik.

 2. „Jószívű lány-komplexus“

A szolgálatot végző lányokról szóló meséket már a következő életszakaszhoz (kb. 10-13 éves kor) kapcsolható. Ebben az időszakban az érző funkció válik dominánssá. Fontos az empátia, a segítőkészség kialakulása, de meghaladása is. Ha a lány életében kizárólagosan ez a fajta magatartás válik uralkodóvá, és kialakul benne a „Jószívű lány-komplexus”, akkor a túlzott alárendelődés meggátolja a saját identitás kialakulását, az önmagára találást, az önérvényesítést, ami nélkül nehézzé, vagy lehetetlenné válik egy párkapcsolat.

3. „Hófehérke-komplexus“

A serdülőkorban (kb. 13-16 éves kor) az intuitív lelki funkció fejlődése kerül előtérbe. Ebben a korban az úgynevezett „Hófehérke-komplexus” jellemzi a lányokat, mely kívülállást, álomvilágban élést, az érzelmi elköteleződés hiányát jelenti, amin át kell menni, de aztán „el kell veszíteni”, hogy a lány részt tudjon venni a földi világban, elköteleződjön, képes legyen az érett szexualitásra. Ha a naivitás, álmodozás – a toronyszobába zártság –  megmarad, akkor elmarad az önmegvalósítás, az élet kiteljesedése.

 4. Napleánya-komplexus

A próbatételek kategóriába sorolható mesékben a hősnő házasság előtt álló lány, aki a kérőit nehéz próbák elé állítja, és ha nem felelnek meg az elvárásoknak, akár halál is lehet a sorsuk. Egyes történetekben a lány kicsúfolja kérői hibáit, senki nem elég jó a számára. Az ilyen lányokban a maszkulin, férfias vonások erősödnek fel, ami elsősorban szellemi fölényben, erős, harcias személyiségben, társadalmi téren elért sikerekben mutatkozik meg. Ha valaki nem tud túllépni ezen a fázison, akkor a férfiakkal való kapcsolatát a rivalizálás, ellenségesség, felül kerekedés vágya fogja jellemezni a későbbiekben is. Válogat a „kérők” között, a tökéleteset, az ideálisat keres, aki a valóságban nem létezik. Korunkban a sikeres, karriert építő, független szingli nőkben testesül meg Napleánya.

5. Vadrózsa-komplexus

A lányok lelki érésének kora ifjúkori szakaszát  (19-22 éves kor) Vadrózsa-korszaknak nevezhetjük. Az érző és az intuitív lelki funkció dominanciája érzelmi túlfűtöttségben, szenvedélyekben, megszállottságban nyilvánulhat meg, amik abban segíhetik a fiatal nőket, hogy a külvilág felé forduljanak, leváljanak az eredeti családjukról. A fiatal nő nem a földi síkon, a realitás talaján áll, sokkal inkább a szellemi magaslatokban, a belső fantáziák világában. Az érés útja a földi világba való visszatérés, ami a nők számára gyakran nem egyszerű, mivel ösztönösen vonzódnak a lelki, szellemi szférák felé, és az anyagi, gyakorlati világban való boldogulásért meg kell küzdeni.

6. Világszépe komplexus

Az ifjúkor (22-25 éves kor) a női életben a virágzás ideje. A fiatal nő számára ekkor nagyon fontos a külső, testi szépség, megéli, megtapasztalja csábító, hódító mivoltát, ami a későbbi élete során hozzájárul az egészséges önértékelés és önbizalom kialakulásához. Ha azonban nem sikerül továbblépni ebből a fázisból, akkor a nő, Hófehérke mostohájához hasonlóan idősebb életkorban is a külső szépséget kergeti, nárcizmusba merül, és nem válik képessé az áldozatvállaló feleség, vagy anya-szerepre.

 Vörös Orsolya – pszichológus
www.epszichologia-neurofeedback.hu

Kapcsolódó cikkek

Megjegyzés írás zárolva!

« »