A depresszió 5 típusa – okok és kiutak

febr 12 • LifeStyle • Impress Magazin

A lehangoltságtól a búskomorságon át egészen a letargiáig, a depresszió számtalan formát ölthet. A gyógyuláshoz fontos, hogy be tudjuk azonosítani, melyik állapotban vagyunk.

A depresszió jelensége feltehetően az emberi civilizáció megjelenésével egyidős. A korábban, Hippokratész által melankóliának elnevezett lelki állapotot az orvostudomány 19. századi fellendülése óta kezelik betegségként. A depresszió, definíciója szerint rosszkedvű, szomorú állapotot jelöl, melyben a világ kietlennek a nehézségek pedig leküzdhetetlennek tűnnek.

Dr. Edward Bach meghatározta a depresszió 5 típusát, melyekhez lehetséges megoldási javaslatokat is adott.

1. Ok nélküli lehangoltság – vissza-visszatérő rosszkedv

A rosszkedv látszólag ok nélkül, minden előjel nélkül jelentkezik, és az unalom, értelmetlenség, búskomorság érzése lesz úrrá az emberen. Az ok nélküli lehangoltság legjellemzőbb ismérve, hogy váratlanul tör az emberre a depressziós hangulat.

A vissza-visszatérő rosszkedvet elfojtott érzelmek, feldolgozatlan múltbéli események, önértékelési problémák okozhatják, illetve, ha valaki nem igazán találja önmagát, nem tudja, mire is vágyik pontosan, és csak az elvárásoknak megfelelő módon él.

Kiút

A lehangolt állapotból való kijutás folyamatos, tudatos munkával lehetséges. Törekedni kell arra, hogy minél több örömteli tevékenységet találjon az ember, hogy érzelmileg feltöltődjön.

Érdemes kreatív, alkotói tevékenységekkel kísérletezni, hogy új örömforrásokra leljen. A másik fontos lépés az önbizalom építése, az érzelmek kifejezése és a múlt eseményeinek feldolgozása.

A társas kapcsolatok ápolása is nagyon fontos része a gyógyulásnak, ezért fordítson több figyelmet baráti és családi kapcsolataira, de önmagára is mindig szánjon időt. A belső csend kialakítása érdekében tanuljon meg valamilyen relaxációs vagy meditációs technikát.

Napi megerősítések

„Könnyű vagyok, nem terhelnek negatív érzések.”

„Vidám vagyok – keresem azokat a dolgokat, amelyek örömet okoznak”

2. Közöny, letargia, fásultság – belső megtörtség

Ebben az állapotban az ember lemondóvá válik, mert úgy érzi, hogy egyhangú az élete, élvezetet nem okozó munkája, vagy elhúzódó megoldatlan problémája miatt.

Legbelül szinte már feladta, hogy bármit is tegyen sorsa megváltoztatásáért, élete megrekedt, úgy érzi, képtelen változtatni helyzetén. Belefáradt mindenbe, közönyössé, rezignálttá vált. Nem bírja összeszedni magát ahhoz, hogy új megoldási lehetőségeket keressen.

Előfordulhat, hogy ez a közöny csak az élet bizonyos területén jelentkezik: például lehet, hogy valakinek a párkapcsolata annyira megromlott, hogy a javításáért már nem tesz semmit, de a hobbijáért még ettől függetlenül képes lelkesedni.

Kiút

Vissza kell szerezni az élet iránti érdeklődést, és az életbe vetett hitet. Fontos, hogy elkezdjen a külvilág felé fordulni, érdeklőbbé, nyitottabbá, kezdeményezőbbé váljon. Ez adja meg a kezdő löketet a változáshoz. Fontos, hogy az ember elhiggye, hogy saját sorsát a kezébe veheti, és tehet azért, hogy jobb legyen az élete.

Napi megerősítések

„Megvalósítom a vágyaimat”

„Megragadom a lehetőségeket – boldogságomat tetteimmel teremtem meg”

3. Teljes kétségbeesés – krízis

Ebben az állapotban az ember úgy érzi, hogy szenvedései elviselhetetlenné váltak, elért a tűrőképessége végső határához. Teljesen kétségbeesett, szinte az összeomlás határán áll. Úgy érzi, hogy többet már képtelen elviselni, nem bír el több megpróbáltatást, teherbírása és tűrőképesége végső határához érkezett.

Ebben a súlyos reményvesztett helyzetben az ember teljesen védtelennek, elveszettnek, kiszolgáltatottnak, magányosnak és tehetetlennek érzi magát.

Kiút

Az élet krízishelyzetei mindig magában hordozzák a fejlődés lehetőségét, mivel az ilyen mélypontokon az ember csak saját magára számíthat, tehát szembe kell néznie önmagával és eddigi életével.

A változásra való fogékonyság elindítja a pozitív folyamatokat, megtörnek a személyiség régi, berögződött struktúrái. Keresni kell a segítséget, és nyitni akár a személyiség gyökereket érintő változásra.

Napi megerősítések

„Elfogadom a segítséget”

„Megtalálom a kiutat”

4. Reményvesztettség – lemondás, beletörődés

Ebben az állapotban az ember egyszerűen nem hisz abban, hogy a problémája megoldódhat. Negatív hozzáállása a múltbeli sikertelen próbálkozások következménye.

Úgy érzi, mindent megpróbált, de hiába. A negatív körülmények, és a sorozatos kudarcok hatására reményvesztetté vált. A pesszimizmus állapotába került, úgy érzi, semmi értelme még egy újabb próbálkozásnak. Már semmilyen jótanácsra, vagy ötletre nem nyitott.

Kiút

Fontos, hogy az embernek észre vegye, és megragadja az élet nyújtotta lehetőséget. Le kell döntenie a korlátokat, és ki kell törnie a mozdulatlan, megrekedt állapotból. Fel kell ismernie a még kihasználatlan lehetőségeket és ráébredni arra, hogy még a legreménytelenebbnek tűnő helyzetből is van kiút.

Napi megerősítések

„Telve vagyok reménnyel”

„Új lehetőségeket látok – a sikerben bízva cselekszem”

5. Trauma – érzelmi sokk

A traumatikus élmények – rossz hírek, közelálló személy elvesztése, szakítás, baleset utáni ijedtség, nagy veszekedés – válthatják ki ezt az érzelmileg bénult, sokkos állapotot.

Olyan erős és mély a fájdalom, hogy az érzelmekkel nem tud szembenézni, és beindul a lélek védekező mechanizmusa: az érzelmek elfojtása. Egy belső bénultsági állapot lesz úrrá ilyenkor az emberen, melynek következtében idővel érzelmi-lelki élete kiüresedetté válik.

Kiút

A megoldás kulcsmotívuma a traumák feldolgozása. Az ember élete során sokféle megrázkódtatást élhet át, de azok mindegyikét képes feldolgozni. Nem lehet azokat meg nem történtté tenni. Egy idő után szembe kell nézni a veszteséggel, elfogadni azt, és megbékélni vele. A régi traumák feldolgozásához mindenképp javasolt szakember (pszichológus vagy kineziológus) segítségét igénybe venni.

Napi megerősítések

„Nem fojtogat a múlt sokkoló élménye”

„Élek – felépülök a bénultságból”

A depresszió mögött minden esetben valamilyen komoly lelki probléma, feldolgozatlan érzelmi esemény húzódik meg, ezért végleges gyógyulás csak a múlt feldolgozásával lehetséges, melyhez fontos szakember (pszichológus, kineziológus) segítségét kérni. A depresszió bármilyen súlyos méreteket is ölt, mindegyikből van kiút…

4 természetes antidepresszáns – a depresszió természetes kezelése

Kapcsolódó cikkek

Megjegyzés írás zárolva!

« »